Vår affärsidé är enkel.

”Att hjälpa våra kunder att vid varje enskilt tillfälle vara rätt bemannade samt att vägleda människor till rätt arbete.”

Vår affärsidé uttrycker att vi arbetar målinriktat och att vi inte ger oss förrän vi hittat bästa möjliga matchning mellan företag och blivande medarbetare. Även vi eller du (eller båda) måste våga öppna ögonen och se nya möjligheter för att nå målen.

 
 

Kort om oss

Vi på FMR skapar varje dag matchningar mellan företag och människor. Vi är formellt auktoriserade inom både rekrytering, personaluthyrning och omställning. Fast rent praktiskt är den viktigaste kvalitetssäkringen att våra kunder och kandidater gillar oss och tycker att vi levererar smarta arbetare och starka tjänstemän.

När vi började 1998 var vi specialiserade på industri, teknik, bygg och fastighet men idag arbetar vi även med flertalet andra branscher.

Vi är alltid seriösa och respektfulla mot både kandidater och kunder. Därför arbetar vi endast med etablerade företag med god etik som har en väl fungerande personalpolitik.

 

Så blev FMR en succé – från reparationsverkstad till personaluthyrning.

FMR är en förkortning av Falkenbergs Motor & Reparationsverkstad. I början av 1900-talet var företaget framför allt reparationsverkstad åt den halländska fiskeflottan. Med tiden utvecklades vi till att bli underleverantör åt svenska industriföretag. När förutsättningarna för den verksamheten förändrades, tog vi vara på kompetensen genom att hyra ut vår personal – FMR var ett faktum.

Idag ingår FMR i en familjeägd koncern där 10 andra företag ingår bland annat inom industri, teknisk utveckling, försäljning, konfektion, hotell och restaurang.