Vi hjälper dig att hitta rätt medarbetare.

Med moderna verktyg hittar och utvärderar vi dina blivande medarbetare. Men framgången bygger främst på det personliga hantverket, engagemanget och på samarbetet med dig som kund.

Rekrytering – vem behöver du och hur hittar du personen?

Vem är din nya kollega?

Tycker du att det tar tid och kraft att hitta rätt medarbetare? I så fall är du inte ensam. Snarare är det så att de som tycker det är lätt kanske inte riktigt har insett hur viktigt beslutet är. En lyckad rekrytering gör att företaget växer och utvecklas och att valet av ny medarbetare gör skillnad.

Vi hjälper dig igenom hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till sökning och urval av kandidater hela vägen till anställning. Det arbetet baserar vi på den önskade medarbetarens kompetens.

Så rekryterar vi
– noggrann rekryteringsprocess.

Vårt samarbete börjar med att vi tillsammans kartlägger vem det är du faktiskt behöver. Det ringar vi in i form av en kravprofil där kunskaper, erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper vägs in.

När vi vet vem du letar efter är det dags att söka rätt på den personen. Vi använder flera metoder; annonsering i traditionella och sociala media, kontakter i våra nätverk och genomgång av vårt eget alltid aktuella kandidatregister.

När vi hittat några kandidater som passar riktigt bra, intervjuar våra erfarna rekryterare dem. Vid önskemål tar vi också referenser och testar personlighet och/eller färdigheter.

Nu börjar det roliga för dig! Du får de mest lämpade kandidaterna presenterade och väljer själv vilka du vill gå vidare med för egen intervju. Tre månader efter genomförd rekrytering har vi uppföljningssamtal med både dig och din nya medarbetare för att höra hur allt fungerar och att alla är nöjda. Har du frågor eller funderingar kring rekrytering är du alltid välkommen att kontakta oss!

Personaluthyrning eller bemanning – högsäsong, sjukdom eller föräldraledighet

Oavsett anledning ser vi till att du får tillfällig personal, när du behöver det och så länge du behöver det. Och ja, vi kan lösa det snabbt. Självklart ordnar vi även medarbetare vid förutsägbara behov som föräldraledighet, semester eller högsäsong.

Det kan också hända att du behöver förstärkning under en begränsad tid. Till exempel om du fått en stor order eller är i början av en expansion men vet inte riktigt om det håller i sig.

Personaluthyrning och bemanning kan också ses som ett försteg till rekrytering. Hyr in en medarbetare och se om det fungerar i den praktiska vardagen innan du anställer.

Vi ser till att du snabbt får rätt medarbetare på plats.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss!

Second Opinion – kvalitetssäkra din egen rekrytering.

Har du satt igång en rekryteringsprocess? Då kan vi hjälpa dig så att du blir trygg i det slutgiltiga beslutet. Vi kan exempelvis testa färdighet, motivation och personliga egenskaper. Dessutom kan vi ställa frågor som känns lite obekväma. Eller utmana din magkänsla! Allt för att ge dig ett professionellt och kvalitativt beslutsunderlag. Den tjänsten kallar vi Second Opinion.

Under processen använder vi arbetspsykologiska tester av personlighet och färdigheter, genomför referenstagning och djupintervju.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss!

Outplacement – hjälper dig att sköta omställningen snyggt.

Precis som andra förhållanden kan relationen mellan företag och medarbetare ta slut. Det kan bero på arbetsbrist, omorganisation eller att du och din medarbetare kommer överens om att ni behöver gå skilda vägar. (Tråkigt, men sånt händer.)

Då är outplacement och karriärcoachning lösningen. Vi stöttar din medarbetare från start till mål för att så fort som möjligt hitta en ny väg framåt i arbetslivet. Vi använder bland annat utåtriktade företagskontakter, vägledning och aktivt coachande.

I de allra flesta fall slutar det med att både företaget och medarbetaren går stärkta ur förändringen.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tester – Kartläggning av kompetens

Vid alla typer av rekryteringar är det viktigt att din nya medarbetare har den kompetens som behövs. För att ytterligare kvalitetssäkra din rekrytering har vi har ett stort urval av tester för att kartlägga både personliga egenskaper och färdigheter. Det ger en objektiv och rättvis bedömning av hela individen

 

När testade du dina medarbetare senast?

Testerna kan med fördel även användas i medarbetarutveckling, på individ- och/eller gruppnivå. Då ser du tydligt medarbetarnas kompetenser, personligheter och utvecklingsområden. Det ger dig möjlighet och förutsättningar att ta tillvara deras fulla potential och skapa en både trivsammare och effektivare arbetsplats. Behövs det åtgärder får du en vägledning om vad som behöver göras.

Målsättningen är ett välfungerande team där medarbetarna kompletterar varandra.

Vill du veta mer om våra tester? Kontakta oss!